ABULUKA  BASENJIS

I-Litters

IK-litter 2009-12-07

IT-litter 2009-12-07

- Abuluka Ikassa (Kassa)

 

- Abuluka Ikokolemu (Iko) 

 

- Abuluka Ikuzu (Kuzu)

 

- Abuluka Ittu (Ittu)

 

- Abuluka Itsha (Itsha)

 

 

- Breedingplan 2009   

- I-litters 2009-12-10  

- I-litters 2 weeks old   

- I-litters 3 weeks old      

- I-litters at the pedicure    

- I-litters in group              

- I-litters 4.5 weeks old      

- I-litters 6 weeks old         

- I-litters group photos